Halebenssmerter. Rationalet bag MANUEL FERTILITET, cases fra klinikken, artikler.

2. februar 2015

Halebenssmerter.

Halebenet sidder som den sidste del af rygsøjlen i ledforbindelse med korsbenet. Halebenet bevæger sig op til 30 grader frem og tilbage. Under en fødsel, når man skal af med afføring eller tisser, afslappes bækkenbundens muskler og halebenet vipper bagud.

 

Nedsat bevægelighed i halebenet kan lede til symptomer som impotens, inkontinens, smerte i halebenet eller andre steder i bækkenets led.

Hos op til 80 % af mennesker der har problemer med deres haleben, er halebenet trukket fremad - ind i kroppen. Dette bevirker, at afstanden mellem halebenet og symfysen er mindre, hvilket svækker bækkenbundsmuskulaturen.

Smerte i bækkenets led kan også opstå herved, fordi ligamenter og muskler omkring halebenet bliver for stramme. Derved kompenserer kroppen ved at ændre på stabiliteten i bækkenets øvrige led, især SI leddene, dem der sidder bag på bækkenet.

Mange af strukturerne, der hæfter på halebenet, hænger sammen med organerne i bækkenet, hvorfor problemer her også kan stamme fra halebenet. Det kan dreje sig om problemer som nedsat orgasme, impotens og nedsynkning af underlivet.

Hyppigste årsager til at halebenet mister sin bevægelighed eller ændre sin anatomiske position sker efter et traume f.eks. et fald eller efter en fødsel.

Ændringer i kropsholdningen eller lændeproblemer, hvor core-musklerne - de dybe stabiliserende muskler i din krops kerne (m. transversus abdominis, m. multifidi, m. pubococcygeus), arbejder utilstrækkeligt, kan føre til at de dybe baldemuskler tager over for at stabilisere bækkenet og kommer til at trække unødigt meget i halebenet og de ligamenter der tilhæfter her. Dette fører over tid til smerte i halebenet.

 

Behandling af problemer i bækkenet og underlivet tager højde for de sammenhænge der i hele kroppen og ikke kun symptomerne.  

Behandling direkte på halebenet forgår både internt, gennem rectum - endetarmen, og uden på bækkenet.

 

 

Med MANUEL FERTILITETSBEHANDLING har jeg skabt gode resultater for mine patienter:

        - Normalisering af cyklus (problemer med amenore og oligomenore)

        - Skabt fri passage i lukkede æggeledere

        - Fjernet menstruationssmerter

        - Fjernet smerter i underlivet - spændinger i bækkenbunden

        - Fjernet bækkensmerter

        - Patienterne oplever større kropsbevidsthed i deres underliv

        - Patienterne oplever bedre sexliv

        - 3 ud af 5 infertile kvinder i behandling har opnået naturlig graviditet

 

 

EVIDENS - rationalet bag MANUEL FERTILITETSBEHANDLING

 

1) The Mojzis Method and infertility treatment: www.mojzis-methods.com Klik under 'Efficiency' og læs om Study 1 og Study 2.

Omhandler øvelser mhp forbedring af fertilitet. Succesraten for graviditet er 34,3%

 

 

2) Wurn Techniquewww.clearpassage.com Klik under RESOURCES - 'Success rate' og 'Published studies' og læs bl.a. om forskning der

- Omhandler behandling af lukkede æggeledere med manuel terapi.

Successraten for naturlig graviditet efter behandling er 71%

- Omhandler behandling af infertilitet og at øge chancen for IVF graviditet med manuel terapi.

Successraten for graviditet er 67%

- Omhandler behandling af endometriose med manuel terapi.

61% fik færre menstruationssmerter

80% fik færre smerte ved samleje

93% oplevede generel forbedring i deres sexliv

 

3) Mercier Therapy: www.drjennifermercier.com

Jennifer Merciers metode er både både dansk og international anerkendt og har i et medicinsk publiceret studie haft en succesrate på 83%.

Rul ned og læs mere om Mercier Therapy i artiklen BÆKKENDYSFUNKTION OG INFERTILITET - er der en sammenhæng? af Micha Grøn

 

 

 

Eksempler på cases fra klinikken:

Case 1

36 årig kvinde har problemer med at blive gravid efter at have født sit første barn 6 år tidligere. Hun har lukkede æggeledere på begge sider og hendes livmoder er drejet. Hun henvises til IVF behandling med beskeden om, hun ikke kan blive naturlig gravid. Hun gennemgår et manuelt fertilitetsforløb og kostændring, så hendes menstruationscyklus bliver regelmæssig. Hun når at gennemgå 4 behandlinger inden hun er til første samtale på en fertilitetsklinik mhp. IVF behandling. Her bliver hun skannet, og man finder begge æggeledere åbne og livmoderen står normalt. 6 uger efter opstart af manuel fertilitetsbehandling bliver hun naturlig gravid.

Case 2

29 år. BMI > 45, født for tre år siden og har efterfølgende stofskifte forstyrrelse og uregelmæssig menstruation. Starter manuel fertilitetsbehandling med kostændring og motion mhp. at normalisere hendes cyklus og vægttab. Hun når at få to manuelle behandlinger, før hun bliver naturlig gravid.

Case 3

31 år. Prøver at blive gravid for første gang. Har kun forsøgt at blive gravid i 6 mdr. men er utålmodig.  Hun får èn manuel fertilitetsbehandling, hvor hun, ud over den manuelle del, instrueres i øvelsesterapi og i at monitorere sin cyklus og ægløsning.  2 måneder efter er hun gravid.

 

ARTIKLER

 

 

Bækkendysfunktion og infertilitet – er der en sammenhæng?

af Micha Grøn. Bækkenleddet nr.1/2014

Kvinder med underlivssmerter og ubalancer i underlivet kan have svært ved at få børn. Det skyldes sandsynligvis nedsat blodgennemstrømning og nedsat bevægelighed i underlivets organer. Erfaringer viser allerede, at manuel fertilitetsbehandling kan afhjælpe problemet og er et effektivt alternativ til den gængse medicinske behandling.

 

I Danmark anslås det at ca. 20% af par i den fødedygtige alder har svært ved at opnå graviditet. Problemet med infertilitet er stigende og Danmark har rekorden i antal fertilitetsbehandlinger per indbygger.  Jeg har som gynobs-fysioterapeut speciale i behandling af bækken- og underlivsproblematikker, og har i årevis behandlet kvinder med smerte og problemer i bækken regionen. En del af disse kvinder har haft svært ved at blive gravide, og flere har gennemgået medicinsk fertilitetsforløb med hormonbehandlinger, inseminationer og IVF (kunstig befrugtning). Et forløb der er krævende på flere niveauer og som afstedkommer en del ubehag og bivirkninger for kvinden. I slutningen af 2013 læste jeg en artikel af Jennifer Mercier, amerikansk jordemor, MS, PhD og LMT, som handlede om en manuel metode – Mercier Therapy – til at afhjælpe infertilitet. Det der har vagt min interesse for denne metoden er, at den med en blid form for massage og manipulationsbehandling af organerne i det lille bækken og af musklerne i ryggen og balderne viser sig at være særdeles effektfuld. Succesraten for graviditet efter et behandlingsforløb er, ifølge Jennifer Merciers studie, 83%. Behandlingen øger bl.a. blodgennemstrømingen og bevægeligheden af organerne i det lille bækken og skaber derved de bedste strukturelle forudsætninger for at opnå graviditet. En anden fordel ved denne behandling er at du, så at sige, beholder trusserne på under hele forløbet!

’Anything that is living has to be able to move freely’, Jennifer Mercier.

Definitionen på infertilitet er manglende graviditet efter 2 års regelmæssig samliv. Den inddeles i primær og sekundær infertilitet afhængig af tidligere graviditet. Årsagen til infertilitet er mange. De hyppigste årsager er forstyrret menstruationscyklus og nedsat sædkvalitet. Derudover er der ca. 40% af kvinder der lider af mekanisk infertilitet. Det betyder, at de reproduktive organer; ovarier, æggeledere og livmoderen ikke fungerer optimalt, ofte som følge af endometriose (livmoderslimhinde uden for livmoderen), arvæv omkring organerne i det lille bækken, arvæv efter underlivsoperationer, muskel spændinger, malplacering af livmoderen pga. spændinger i ligamenterne omkring livmoderen m.m.

Symptomerne herpå er smerte og/eller nedsat funktion i bækkenets, ryggens og hofternes led og muskler. Disse symptomer er lig dem I – medlemmer af Bækkensmerter.dk - kender. I tidligere indlæg i Bækkenleddet (nr. 2 dec. 2013) er begrebet strukturel integration beskrevet, og det er denne tankegang der gør sig gældende i spørgsmålet om mekanisk infertilitet. Det siger sig selv, at dårlig blodforsyning og mobilitet, eksempelvis pga. arvæv eller stramt fascievæv (bindevæv) i et område, giver dårlig funktion. Kroppen kompenserer for at bevare funktion, men dette har sin pris i form af smerte, slid, nedsat funktion af organer og så videre. Den rette behandling er ofte svær, hvis ikke behandlingen tager sigte på at normalisere både de kompenserende strategier og den primære årsag til problemet.

Denne sammenhæng syntes man desværre i det etablerede medicinske fertilitetssystem helt at overse. For mig giver det god mening, at forsøge at skabe de bedste strukturelle forudsætninger for graviditet, inden man forsøger sig med invasive hormonbehandlinger og indgreb. Målet med Mercier Therapy er at løsne arvæv og spændinger i strukturerne i og omkring livmoderen, ovarierne og æggelederne. Herved øges blodforsyning, innervation og mobilitet og dermed funktion.

Mercier Therapy - virker det?

Jennifer Mercier har igennem et 4 årigt studie evidensbaseret hendes metode. Resultaterne af hendes studie er fantastiske. Ud af en gruppe på 48 infertile kvinder i alderen 28 – 42 år, opnåede 40 kvinder at blive gravide. Der var ingen frasortering af nogle af kvinderne, alle uanset alder, diagnose eller tidligere maveoperationer var inkluderet i studiet.  Kvinderne modtog Mercier Therapy og blev grundigt instrueret i at monitorere deres egen cyklus.

18 kvinder blev gravide inden for 6 mdr.

22 kvinder blev gravide inden for 1 år.

8 kvinder blev ikke gravide.

Af de gravide brugte 32 af kvinderne udelukkende Mercier Therapy, 6 af kvinderne brugte Mercier Therapy i kombination med IVF, og de sidste 2 brugte Mercier Therapy i forbindelse med insemination. Det er en succesrate på 83 % og helt afgjort et godt alternativ til den medicinske alternativ. At gennemgå et medicinsk fertilitetsforløb er krævende på flere planer og kan have en del ubehagelige bivirkninger. Mercier metoden er risikofri og uden bivirkninger.

Mercier Therapy har ligeledes vist sig effektiv at anvende ved

Smertetilstande i bækkenet

Efter operationer i underlivet eks. kejsersnit

PCOS (polycystisk ovariesyndrom)

Urge inkontinen

Forstyrret menstruationscyklus

Smerte i forbindelse med menstruation

Blokerede æggeledere

 

Efter min opdagelsen af Mercier metoden, besluttede jeg mig for selv at kunne behandle og hjælpe mine patienter på vej til en naturlig graviditet. I starten af 2014 blev jeg således uddannet af Jennifer Mercier og certificeret Mercier Therapy behandler. Jeg har i mit relativ korte virke med denne metode allerede opnået resultater for mine patienter.

En kvinde midt i 20’erne havde ikke fået sin normale cyklus tilbage efter 1. barns fødsel for 3 år siden. Ud over den manuelle behandling, vejledte jeg hende i kostændring, med henblik på at normalisere hormonniveauet, og i at kende sin cyklus. Hun nåede at modtage tre behandlinger inden hun blev gravid.

En anden kvinde midt i 30’erne havde ved en ultralydsscanning fået påvist tilstoppede æggeledere og en drejet livmoder. Jeg nåede at behandlede hende 4 gange inden hun skulle til en ny scanning af æggelederne med kontrastvæske. Denne gang var begge æggeledere åbne og livmoderen stod fint.

Se endvidere www.Merciermovie.com  og 

www.drjennifermercier.com